• 099-4646535 , 02-7426186

ห้องภาพบุญตา

จากเดิมคือห้องเก็บขยะ ห้องไร้ค่าที่สุดในองค์กรกลายเป็นห้องที่มีค่ามาหาศาลที่สุดขนาดเท่าเดิมแต่มูลค่าต่างจากเดิมสิ่งที่ภูมิใจมากจากห้องขยะนี้คือ งานที่ออกไป คือสิ่งที่คนนำขึ้นหิ้งพระ กราบ ไหว้ บูชา ตลอดกาล ผมได้เเนวคิดจากเรื่อง บัว 4 เหล่าที่เราคุ้นเคยการพัฒนาตัวเองอย่างเสมอ ดอกบัวที่บานสวยพร้อมถวายแด่พระพุทธเจ้าล้วนเกิดมาจากโคลนตมที่เน่าเหม็น สิ่งที่จะทำให้เราสูงจากเดิมได้มีสิ่งเดียวคือ “ปัญญา” เมื่อขัดเกลาจิต ให้ตามองเห็นได้เราจะหลุดพ้นจากความฉาบฉวยแห่งเปลือกนอกสู่แก่น แห่งปัญญา

Scroll Up