• 099-4646535 , 02-7426186

รัชกาลที่ 5 จากฟิล์มเซลลูลอย

จากกลุ่มประมูลวัตถุโบราณระดับชาติ ที่เป็นแหล่งรวมตัวของนักสะสมทั่วโลก พื้นที่ซึ่งไม่ใช่ว่าใครก็สามารถเข้าถึง แต่ต้องแสดงถึงหลักฐานทางรายได้ก่อน ชาติฉกาจ ได้พบกับของล้ำค่า ฟิล์มภาพขนาด 5 x 7 นิ้ว สภาพกรอบ แตก และเต็มไปด้วยรอยยับย่น พลิกดูอีกด้านพบคราบปรอทเงินชัดเจน สันนิษฐานว่าอายุเกิน 100ปี ไม่สามารถนำมาอัดขยายได้แน่นอน แต่เมื่อเพ่งดูเนื้อหาในภาพ แม้เพียงเลือนราง กลับพบเป็นภาพบุคคลที่ชาวไทยคุ้นตาเป็นอย่างดี

พระชายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พร้อมพระปรมาภิไทยที่เขียนจากฝีพระหัตถ์ของพระองค์ด้วยเทคนิคโบราณ คือภาพที่ปรากฎอยู่บนฟิล์มซิลเวอร์ลอยแผ่นนั้น ทันทีที่ทราบชาติฉกาจคิดอยู่นาน เพราะราคาประมูลนั้นนับว่าเป็นต้นทุนสินค้าที่สูงที่สุดในชีวิต และคิดว่าคงไม่มีชิ้นไหนสูงเท่า แต่ท้ายที่สุดก็เป็นการตัดสินใจที่แน่วแน่ เพราะไม่ต้องการให้ภาพถูกเก็บอยู่เพียงภายในคลังของนักสะสมจึงเลือกที่จะนำพาประวัติศาสตร์กลับคืนสู่บ้านเกิด เป็นภาระหนักอึ้งอีกชิ้นหนึ่งของชาติฉกาจเพราะเพียงแต่เลือกกระการใดที่ผิดพลาดเพียงเล็กน้อยประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญก็พร้อมจะสลายสิ้น ชาติฉกาจใช้ความรู้ทั้งชีวิต และศึกษาเพิ่มอีกเป็นเวลากว่าสองปี นับตั้งแต่ได้รับแผ่นฟิล์มจนพบวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำให้ภาพพร้อมปรากฎต่อสายตาของคนผู้รักประวัติศาสตร์

พระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมพระปรมาภิไทยจากฝีพระหัตถ์ บนฟิล์มโบราณภายใต้รัชสมัยของพระองค์ผ่านกรรมวิถีอัดภาพแบบดั้งเดิมด้วยมือ เพื่อให้ปรากฎในรูปแบบความสวยงามสูงสุดให้ปรากฎอยู่บนฝาบ้านของผู้เป็นเจ้าของไปอีกนาน

Scroll Up